Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 126295Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - afbreken en herbouwen van een aanbouw - Braillestraat 31, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken.

Voor: het afbreken en herbouwen van een aanbouw (zaaknr.: Z/21/272349)

Locatie: Braillestraat 31, 5361 AJ Grave (postcodegebied xxxx)

Tegen het verlengingsbesluit kan geen bezwaar worden ingediend. De aanvraag kunt u eventueel op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277