Bestemmingsplan Appartementen St Bavostraat 19 te Rijsbergen onherroepelijk

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend, dat het bestemmingsplan “Appartementen St Bavostraat 19 Rijsbergen ” onherroepelijk is geworden.

 

Inhoud in het kort

Het plan betreft de bouw van een appartementengebouw met zes appartementen.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan , met de hierbij horende stukken, heeft vanaf 25 februari 2021 zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit betekent dat het wijzigingsplan per 9 april 2021 onherroepelijk is geworden. Het onherroepelijke bestemmingsplan kan worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl

Naar boven