Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 125148Beschikkingen | aanvraagKennisgeving aanvraag standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen/churros, Dorpsplein te Leimuiden van 16 t/m 19 juni 2021 - GV 39515

ontvangstdatum: 4 februari 2021

Aanvraag is voor de verkoop van oliebollen en churros, van woensdag 16 juni t/m zaterdag 19 juni 2021,

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.