Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 123207Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Besluit mobiel breken puin- en sloopafval - Holkampstraat 16, 5383 HC Vinkel

Van der Heijden Nistelrode B.V. heeft een melding op grond van het Besluit mobiel breken ingediend. De melding richt zich op het breken van in totaal 4000 ton steenachtige materialen. De verwachte startdatum 22 april 2021 geldt in deze periode gedurende maximaal 4 werkdagen. Bronsterkte mobiele breker is 116,5 dB(A).

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar-/beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.