Besluitenlijst college 13 april 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 13 april 2021 de volgende besluiten genomen:

Vaststellen Regionale Energie en Klimaatstrategie

Het college stelt de raad voor om de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) Hart van Brabant vast te stellen

 

VTH jaarverslag 2020

Het college heeft besloten het jaarverslag toezicht en handhaving 2020 en jaarverslag vergunningen 2020 vast te stellen, en heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief, waarmee de raad op de hoogte wordt gebracht van deze jaarverslagen.

 

Naar boven