Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 12107Beschikkingen | aanvraagRectificatie: Gemeente Vaals - ontvangen melding wet milieubeheer - starten van de activiteiten - Vijlenberg 115, Vijlen

III. RECTIFICATIE MELDING WET MILIEUBEHEER

Bij de bekendmaking van de ontvangen melding wet milieubeheer op 1 januari 2021 is een verkeerd adres weergegeven. De juiste publicatie dient te luiden:

Burgemeester en Wethouders maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, bekend dat de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend:

Vijlenberg 115 te Vijlen 6294 AS Vijlen, voor het starten van de activiteiten. De melding is ingediend

op 12-12-2020.

Genoemde melding met bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken na de in de aanhef van deze publicatie vermelde datum, ter inzage bij het Klant Contact Centrum. U kunt een afspraak inplannen via info@vaals.nl. Voor eventuele vragen met betrekking tot deze melding kunt u contact opnemen met de RUD Zuid-Limburg, telefoon 043-3897812.