Gemeenteblad van Uden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenGemeenteblad 2021, 11939Beschikkingen | aanvraagGemeente Uden - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van 19 appartementen en bergingen en een lift/trapopgang, plaatsen van een erfafscheiding en aanleggen van 2 inritten - St. Janstraat 18, 18A t/m 18H, 18J t/m 18N, 18P, 18R t/m 18X en 18Z, Uden

 

Aanvraagdatum

Locatie

Postcode

Plaats

Omschrijving

Zaaknr

24-12-2020

St. Janstraat 18, 18A t/m 18H, 18J t/m 18N, 18P, 18R t/m 18X en 18Z

Uden

bouwen van 19 appartementen en bergingen en een lift/trapopgang, plaatsen van een erfafscheiding en aanleggen van 2 inritten

D00196526

Procedure 1a is van toepassing

Procedure 1a

Neem voor het inzien van de stukken contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0413-281160. Belanghebbende kunnen pas bezwaar tegen de vergunning indienen op het moment dat wij de vergunning hebben geweigerd of verleend. Het bezwaar dient binnen zes weken na verzending van het besluit ingediend te worden.