Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 119022Beschikkingen | afhandelingBesluit verleende omgevingsvergunning (regulier), Haydnlaan 9 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging en een overkapping en het plaatsen van een schutting met schuifpoort is verleend.

Ons kenmerk: 168850

Locatie(s)

Haydnlaan 9

Verzenddatum besluit

12 april 2021

Bezwaarmogelijkheid

De beschikking ligt in het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre, ter inzage. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 10.000, 5580 GA Waalre. Heeft u een spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank Oost Brabant in 's- Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.