Gemeenteblad van Waalre

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaalreGemeenteblad 2021, 118997Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning (regulier), Adriaen van Ostadelaan 18 te Waalre

Algemene informatie

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 14 april 2021 een aanvraag hebben ontvangen om een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure voor het plaatsen van een dakkapel.

Ons kenmerk: 178900

Locatie(s)

Adriaen van Ostadelaan 18

Inzage

De aanvraag ligt tijdens de vergunningprocedure ter inzage in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19 te Waalre. U kunt een afspraak maken via tel.: 040 – 2282500 om deze te bekijken. U kunt nog geen bezwaar indienen op deze aanvraag. Het indienen van bezwaren is mogelijk nadat het college een besluit op de aanvraag heeft genomen. Dit besluit wordt gepubliceerd.