Gemeenteblad van Roosendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalGemeenteblad 2021, 118069Beschikkingen | afhandeling2021WB0124 Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met maximaal 6 weken

Locatie : Spellestraat 41, 4724 SH Wouw

Omschrijving : Omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning

Registratienummer : 2021WB0124

Publicatiedatum : 16-4-2021

U kunt tegen dit besluit geen bezwaar maken.