1e wijziging tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelasting gemeente Veere 2021

 

De raad van de gemeente Veere;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 225 Gemeentewet en de parkeerverordening

 

 

BESLUIT:

Vast te stellen de

1e wijziging tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelasting gemeente Veere 2021

 

Artikel 1. Wijziging tarieventabel

 

Het volgende tarieven worden gewijzigd in de tarieventabel:

 

Bewoners t.b.v. sociaal bezoek

Account Visite-app

€0,01 per minuut per kenteken Dagkaart max. €4,00 per kenteken Kosten worden afgeboekt van tegoed. Maximum tegoed €300 per jaar

Jaarkaart D/E

Vergunning per parkeerplaats

€100,00 Geldig op alle terreinen in de tariefzones D en E

 

 

Artikel 2. Inwerkingtreding

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. De datum van ingang van de wijziging is 1 april 2021.

 

Artikel 3. Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als “Eerste wijziging van de tarieventabel behoorde bij de verordening Parkeerbelasting Gemeente Veere 2021”.

 

de griffier, de voorzitter,

 

 

J. Fröling R. van der Zwaag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veere d.d. 31 maart 2021,

Naar boven