Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 114367Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag apv vergunning Vondellaan 12 in Oldenzaal

Op 8 april 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een ontheffing geluidshinder op 12 en 13 juni 2021 voor het houden van een beachvolleybal toernooi aan de Vondellaan 12 (13500-2021).

Belanghebbenden kunnen tot en met twee weken na de publicatiedatum een zienswijze over de aangevraagde vergunningen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, dan wel de burgemeester, postbus 354, 7570 AJ in Oldenzaal of via info@oldenzaal.nl

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.