Gemeenteblad van Beesel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeeselGemeenteblad 2021, 113065Plannen | ruimtelijkGemeente Beesel - Intrekken aanvraag ‘Wijzigingsplan Parklaan 53 Reuver’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel maken bekend dat de volgende aanvraag is ingetrokken op 16 februari 2021 op verzoek van de aanvrager:

  • 1.

    Het vaststellen van het ‘Wijzigingsplan Parklaan 53 Reuver’. Het wijzigingsplan maakte de transformatie mogelijk van een horecabestemming bestaande uit een café met een aangrenzende bedrijfswoning aan de Parklaan 53 en 53b te Reuver tot woonbestemming met twee burgerwoningen.

Tegen de intrekking kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden ingediend.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer M.T.A. Hölzmann, van de afdeling Algemene Zaken, telefoonnummer 077 - 4749292.

Beesel, 14 april 2021