Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 112635Overige besluiten van algemene strekkingUitschrijven BRP (Besluit)

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende persoon per 01-03-2021 ambtshalve gewijzigd in 'Onbekend':

- De heer A.P. Boom, laatst bekende adres Schoollaan 7 f, 2355 BS Hoogmade

Bezwaren

Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kaag en Braassem.