Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 112623Overige besluiten van algemene strekkingUitschrijven BRP (voornemen)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben om de volgende persoon uit te schrijven uit de BRP wegens vertrek onbekend waarheen.

De heer M. van der Veen, laatst bekende adres Kerkweg 15 te Leimuiden.

Tot vier weken na publicatie in het digitale gemeenteblad kan (mondeling of schriftelijk) een zienswijze worden ingediend.