Besluitenlijst college 6 april 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 6 april 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Nadere regels jeugdhulp 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft nadere regels jeugdhulp gemeente Oisterwijk 2021 vastgesteld.

 

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpaanwijsbesluit particuliere begraafplaats Gever 1 Haaren

Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ‘Gever 1, Haaren’, dat voorziet in de realisatie van een privé-begraafplaats op particulier terrein, voor een ieder ter inzage te leggen. Tevens heeft het college besloten het ontwerpbesluit tot aanwijzing van de begraafplaats voor een ieder ter inzage te leggen.

 

Overdracht Bouwarchief gemeente Oisterwijk 1981-1996

Het “Besluit tot vervanging van het Bouwarchief gemeente Oisterwijk 1981-1996” vast te stellen op grond waarvan de analoge dossiers van dit archief officieel vervangen worden door digitale reproducties (m.u.v. de dossiers over monumenten) en de overbrenging van dit gedigitaliseerde bouwarchief gemeente Oisterwijk 1981-1996 naar het e-Depot van het Regionaal Archief Tilburg formeel af te wikkelen.

 

Wijziging pluimveehouderij Rosepdreef 9 te Oisterwijk

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de wijziging van de pluimveehouderij aan de Rosepdreef 9 te Oisterwijk.

 

Discussienotitie Bedrijfsweg

Het college heeft besloten de discussienotitie over ontwikkellocatie Bedrijfsweg voor te leggen aan de raad ter bespreking.

 

Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Oisterwijk 2021

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Oisterwijk 2021 vast te stellen.

 

Discussienotitie huisvesting arbeidsmigranten

Het college heeft besloten om de discussienotitie huisvesting arbeidsmigranten aan te bieden aan de raad ter bespreking tijdens de raadsontmoeting van 29 april 2021.

 

Beantwoording art. 34 vragen over COA/AZC

Het college heeft vragen beantwoord van Fractie Algemeen Belang (brief 11 maart 2021) betreffende ‘actie bestuursovereenkomst AZC’.

 

Naar boven