Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 112278Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Meteorenweg 160 1033HH Amsterdam

Adres: Meteorenweg 160 1033HH Amsterdam

Omschrijving: intern realiseren van een verdiepingsvloer met behoud van de woonfunctie

Datum ontvangst: 12-02-2021

Zaaknummer: Z2021-N000469

OLO nummer: 5793063

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.