Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 112145Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Sarphatistraat 97-H 1018GA Amsterdam

Adres: Sarphatistraat 97-H 1018GA Amsterdam

Omschrijving: intern veranderen van het souterrain en bel-etage van het gebouw

Datum ontvangst: 22-02-2021

Zaaknummer: Z2021-C000992

OLO nummer: 5841549

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.