Gemeenteblad van Veendam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeendamGemeenteblad 2021, 111854Overige overheidsinformatieMelding Activiteitenbesluit Milieubeheer, Borgercompagnie 254

Burgemeester en wethouders van Veendam maken bekend dat in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) de onderstaande melding is ontvangen van:

- Maatschap R.L. en G.A.J. Meihuizen voor het veranderen van de inrichting op het perceel

Borgercompagnie 254, 9631 TP Borgercompagnie .

De melding ligt van donderdag 15 april 2021 tot donderdag 27mei 2021 ter inzage in het gemeentehuis op werkdagen tijdens kantooruren alsmede buiten kantooruren volgens telefonische afspraak (tel. 0598 – 652 222).