Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 111844Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - herinrichten van de weg - Beerschemaasweg ong., Escharen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het herinrichten van de weg (zaaknr.: Z/21/277601)

Locatie: Beerschemaasweg ong. Escharen kad. bekend gemeente Grave, sectie E, nr. 01715

Datum ontvangen: 8 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277