Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 111782Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave - aanvraag omgevingsvergunning - snoeien van bomen i.v.m. nieuwbouw - Oliestraat ong. hoek Maaskade, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het snoeien van bomen i.v.m. nieuwbouw (zaaknr.: Z/21/277555)

Locatie: Oliestraat ong. hoek Maaskade Grave

kad. bekend gemeente Grave, sectie B, nr. 02273

Datum ontvangen: 7 april 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277