Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 110944Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning Kraaipanstraat 16B 1091PK Amsterdam

Adres: Kraaipanstraat 16B 1091PK Amsterdam

Omschrijving: maken van 3 doorbraken in de tussenbouwmuur en maken van een trap naar de kapverdieping

Datum ontvangst: 06-04-2021

Zaaknummer: Z2021-O001715

OLO nummer: 5972449

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.