Gemeenteblad van Noordenveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordenveldGemeenteblad 2021, 110389Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning , Kappen, Hoofdweg 22 te Steenbergen, het kappen van twee lindebomen, 6 april 2021;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende vergunning hebben verleend.

 

 

  • 1.

    Hoofdweg 22 te Steenbergen, het kappen van twee lindebomen, 6 april 2021;

Binnen 6 weken na de datum van dit besluit kan hiertegen een bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld.