Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 10899Beschikkingen | aanvraagGemeente Grave – aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een woning - Torenstraat ongenummerd, Gassel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

Voor: het bouwen van een woning (zaaknr.: Z/21/271063)

Locatie: Torenstraat ongenummerd te Gassel

kad. bekend gemeente Grave, (postcodegebied 5438)

sectie L, nr. 01854

Datum ontvangen: 8 januari 2021

Op aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u (nog) niet reageren. De aangevraagde vergunning kunt u op afspraak inzien. Neem hiervoor contact op met team Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving, telefoon: 0486 477 277