Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2021, 108797Overige overheidsinformatieBekendmaking besluit tot aanwijzing Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’S) Vergunningen Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) verordeningen gemeente Utrecht

Het college van Burgemeester en Wethouders en de Burgemeester van de gemeente Utrecht maken bekend dat de als BOA’s beëdigde medewerkers van de uitvoeringsorganisatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) zijn aangewezen voor de toepassing van verordeningen die gelden in de gemeente Utrecht.

Het aanwijsbesluit d.d. 26 maart 2021 van het Hoofd afdeling Toezicht en Handhaving (VTH) – onder mandaat genomen namens het College en de Burgemeester – ligt voor een ieder ter inzage bij de VTH organisatie, bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.

Een kopie van dit besluit staat links van deze publicatie onder het kopje Externe bijlagen. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met genoemde afdeling, tel. 14 030.