Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 108317Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - ingetrokken omgevingsvergunning - verzoek tot intrekken van de omgevingsvergunning door derde - Heistraat 9, Grave

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de omgevingsvergunning niet hebben ingetrokken.

Voor: verzoek tot intrekken van de omgevingsvergunning door derde

Locatie: Heistraat 9, 5363 SJ Velp

Datum verzending: 2 april 2021

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave, Postbus 7, 5360 AA Grave.

De einddatum voor het maken van bezwaar is 14 mei 2021

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.