Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 106852Beschikkingen | afhandelingFred Roeskestraat 73, Amsterdam - tijdelijk uitbreiden kindcentrum

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het tijdelijk uitbreiden van het kindcentrum met een buitenschoolse opvang op de 1e verdieping op de locatie Fred Roeskestraat 73 te Amsterdam. Aanvrager: Nannies Nursery Zaaknummer: 10122853

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien? Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.