Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 106328Beschikkingen | aanvraagAanvraag omgevingsvergunning, Nijkerkerweg - Bloemendal Barneveld, bouwen 29 woningen en aanleggen uitritten

 

Zaaknummer 2021W0862

De aanvraag om een omgevingsvergunning is nog niet beoordeeld. Het is momenteel dus nog niet bekend of naar aanleiding van deze aanvraag vergunning kan worden verleend.