Gemeenteblad van Zuidplas

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZuidplasGemeenteblad 2021, 10560Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Tweemanspolder 6a bungalow 76 in Zevenhuizen

Op 11 januari 2021 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Zuidplas besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met kenmerk 2020312600 voor het bouwen van een (standaard-) tuinhuis op de locatie Tweemanspolder 6a bungalow 76 in Zevenhuizen te verlengen voor een periode van maximaal 6 weken.

 

Tegen het verlengen van de beslistermijn kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.