Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 10503Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Kerkweg 24

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Kerkweg 24, 3181AK, rooien en kandelaberen van 2 afgekeurde bomen (Salix x sepulcralis 'Chrysocoma' Salix alba Salix alba) volgens de boomveiligheidscontrole. Specifieke locaties: Bosseplaat en Laan van Nieuw Blankenburg (RZB). Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 07-01-2021, dossiernummer OMV.21.01.00084).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.