Gemeenteblad van Rotterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamGemeenteblad 2021, 10457Beschikkingen | aanvraagAangevraagde omgevingsvergunning (kappen) Kleiweg 500

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam maakt bekend dat het de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen (art. 2.1. en 2.2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Nabij Kleiweg 500, 3045PM, kappen van 22 bomen i.v.m. herontwikkeling van de locatie waarvoor spoedig een aanvraag volgt. Het aanvraagformulier en situatietekening(en) zijn als bijlage toegevoegd aan de publicatie (aanvraagdatum 08-01-2021, dossiernummer OMV.21.01.00110).

Informatie aangevraagde vergunningen.

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag genomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd.