Gemeenteblad van Eemsdelta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsdeltaGemeenteblad 2021, 104463Plannen | ruimtelijkOntwerp bestemmingsplan " Facetplan parkeren en actualisering diverse Bestemmingen ".

Het ontwerp bestemmingsplan "Facetplan parkeren en actualisering diverse Bestemmingen" regelt voor het grondgebied van de voormalige gemeente Delfzijl een integraal parkeerregime gebaseerd op de CROW-richtlijnpublicatie 381 - december 2018, of de meest actuele uitgave daarvan. De gemeente Eemsdelta kan daar eigen beleidsregels voor in de plaats stellen. Daarnaast repareert dit ontwerp diverse bestemmingen op het grondgebied van de voormalige gemeente Delfzijl.

Ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 15 april tot en met 27 mei 2021 ter inzage. Vanwege de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus, kunt u alleen voor noodzakelijke zaken terecht in het gemeentehuis. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan digitale inzage. De stukken met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan (bijlage in het bestemmingsplan) zijn te vinden via ruimtelijkeplannen.nl. De digitale stukken zijn juridisch bindend. Bij een verschil tussen de digitale en de papieren versie geldt het digitale stuk. Geeft u er toch voorkeur aan om de papieren versie in te zien, dan kunt u een afspraak maken bij het Klant Contact Centrum via www.eemsdelta.nl of via telefoonnummer 140596. Onze medewerkers gaan met u op zoek naar een oplossing.

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kunt u schriftelijke zienswijzen indienen bij het college van B&W, Postbus 15 9900AA te Appingedam of mailen naar: gemeente@eemsdelta.nl. Vermeld in uw brief of e-mail uw naam, adres en woonplaats en vermeld bovenaan uw brief of in uw e-mail bij onderwerp "zienswijze ontwerp bestemmingsplan " Facetplan parkeren en actualisering diverse Bestemmingen". Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0596) 63 9340.