Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 104088Beschikkingen | afhandelingGemeente Zeewolde, voornemen uitschrijving BRP

Van inwoners van Zeewolde die vertrekken met onbekende bestemming, proberen we hun nieuwe adres te achterhalen. Lukt dat niet dan schorten we via de aanduiding ‘onbekend’ het bijhouden van hun persoonsgegevens op. Ze zijn dan geen inwoner van Nederland meer.

 

Kennisgeving voornemen tot uitschrijving

Uit adresonderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Het adresonderzoek leverde tot nu toe geen resultaat op. Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeente Zeewolde het voornemen heeft onderstaande persoon, op de datum genoemd bij de betreffende persoon, uit te schrijven.

 

Datum

Naam, voorletters

Adres

Postcode

31-03-2021

Mech, S.P.

Lepelaarweg 19

3897 LB

 

Op basis hiervan heeft deze persoon de gelegenheid om, gedurende drie weken vanaf de datum van deze publicatie, informatie te geven over zijn/haar feitelijke verblijfplaats. Ontvangt de gemeente Zeewolde geen nadere adresinformatie, dan beëindigt ze hierna het bijhouden van de persoonslijst. Het formele besluit tot uitschrijving publiceren we ook op deze wijze. Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan binnen drie weken contact op met gemeente Zeewolde via publiekscentrum@zeewolde.nl .

 

Zeewolde, 06 april 2021