Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 101790Overige overheidsinformatieGemeente Vaals - bedrag storten in het ondernemersfonds verbonden aan de reclamebelasting

BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD

B.

Besluit van algemene strekking

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht wordt bekend gemaakt dat de Raad van de gemeente Vaals in zijn openbare vergadering van 29 maart 2021 heeft besloten:

- Een bedrag van € 12.500,-- te storten in het ondernemersfonds verbonden aan de reclamebelasting, te oormerken voor de feestverlichting.

Inwerkingtreding: 3 april 2021