Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 101782Overige overheidsinformatieGemeente Vaals - intrekking verordening reclamebelasting 2021

BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD

A.

Het College van Burgemeester en Wethouders van Vaals maken bekend dat de Raad van de gemeente Vaals in zijn openbare vergadering van 29 maart 2021 heeft vastgesteld:

Intrekking verordening reclamebelasting 2021

Inwerkingtreding: 3 april 2021

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.