Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 9728Overige overheidsinformatieWet milieubeheer - Algemene maatregel van bestuur - Zevenbergen 7, 5388 PW Nistelrode

Voor het veranderen van een akker- en/of tuinbouwbedrijf is er een melding Activiteitenbesluit als bedoeld in artikel 8.40 ingekomen.

 

Inzage

U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch.

Bezwaar- /beroepsmogelijkheid

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.