Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 91232Overige overheidsinformatieModelpublicatie: Besluitenlijst college 31 maart 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 31 maart 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Reglement regionale geschillencommissie en Organisatieverordening

Het college heeft besloten om het Reglement regionale geschillencommissie vast te stellen en heeft tevens besloten een regionale geschillencommissie in te stellen.

Omgaan met gemeentelijke belastingen gedurende de Corona crisis

Het college heeft besloten een raadsinformatiebrief vast te stellen over de wijze waarop de heffingsambtenaar gemeente Oisterwijk gedurende de corona crisis omgaat met het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen.

Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling Rosepdreef 2, Oisterwijk

Het college heeft besloten in te stemmen met de aanmeldnotitie voor de ontwikkeling van 2 verblijfsrecreatieve eenheden en een receptiegebouw op bungalowpark Klein Ader, gelegen aan Rosepdreef 2 in Oisterwijk. Er wordt geen m.e.r.-procedure doorlopen.

Ontwerpbestemmingsplan Rosepdreef 2

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rosepdreef 2’. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een gebouw met twee verblijfsrecreatieve eenheden en een receptiegebouw op het perceel aan de Rosepdreef 2 in Oisterwijk.

Aangaan overeenkomst met betrekking tot begrazing met schapen, voor de periode 2020 t/m 2024

Het college heeft besloten voor de periode 2020 t/m 2024 een begrazingsovereenkomst aan te gaan met Schapenhouderij Rob Adriaans uit Eindhoven.

Bestuursovereenkomst tussen gemeente en COA inzake voortgezet gebruik opvanglocatie 2020

Het college heeft besloten om in te stemmen met een nieuwe bestuursovereenkomst tussen de gemeente en het COA over de opvanglocatie aan de Kievitsblekweg.

Collegereactie op ongevraagd advies Adviesraad Sociaal Domein ‘onderzoek basisstructuur’

Het college heeft besloten via een antwoordbrief te reageren op het ongevraagd advies van de Adviesraad Sociaal Domein inzake het onderzoek naar de basisstructuur van 10 december 2019 en de gemeenteraad hierover te informeren.

Raadsinformatiebrief financiële positie gemeente Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met een raadsinformatiebrief over de financiële positie van de gemeente Oisterwijk en de acties van de Taskforce besparingen om deze positie te verbeteren.