Ingekomen melding lozing buiten inrichting, sectie C nummer 894 in Westerhoven, toepassen van een bemaling voor het verleggen van een afvalwaterleiding t.b.v. de N69

Deze bekendmaking heeft betrekking op de aanleg van de Nieuwe verbinding N69. Op de webpagina odzob.nl/69wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen van de diverse bevoegde gezagen met betrekking tot de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk maken bekend dat de volgende melding is ontvangen:

Nr.: BER-2020-0446

Meldingsdatum: 17 maart 2020

Omschrijving: sectie C nummer 894 in Westerhoven, toepassen van een bemaling voor het verleggen van een afvalwaterleiding t.b.v. de N69

Er kan geen bezwaar en/of beroep worden ingediend tegen de melding

Naar boven