Gemeenteblad van Sint Anthonis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint AnthonisGemeenteblad 2020, 8393Beschikkingen | aanvraagKlef 6 in Wanroij (verlengen beslistermijn)

Op 14 november 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning voor het oprichten van een vleesvarkensstal (bouwen) ingekomen. De beslistermijn is met maximaal 6 weken verlengd.

Geen bezwaar

Tegen dit besluit tot het verlengen van de beslistermijn is geen bezwaar of beroep mogelijk. Dit kan pas zodra er een besluit is genomen op deze aanvraag (artikel.6.3 Awb).

Meer informatie

Voor informatie kunt u terecht bij het cluster VTH, telefoonnummer (0485) 38 88 88.