Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 83053Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 24 maart 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 24 maart 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Vaststellen nadere regels uitstallingen 2020

Het college heeft besloten om de 'nadere regels uitstallingen 2020' vast te stellen. In deze regels blijft begaanbaarheid en verkeersveiligheid voorop staan en wordt meer ruimte geboden aan ondernemers om uitstallingen te plaatsen.

 

Ondermandaatbesluit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) taken 2020 gemeente Haaren

Het college heeft besloten om het mandaat dat door de burgemeester en het college van B&W Haaren aan Oisterwijk is gegeven op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving te aanvaarden en een ondermandaat te verlenen binnen de eigen organisatie.

 

Beantwoording artikel 34 vragen VVD over ondernemers

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van VVD inzake de ondernemers en maatregelen rondom het Coronavirus.

 

Omgevingsvergunning De Nedervonder 13, Oisterwijk

Het college heeft besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbouwen van een gedeelte van een bedrijfspand aan De Nedervonder 13 in Oisterwijk.

 

Burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten tijdens Coronacrisis

Het college heeft besloten aan de gemeenteraad een aangepaste werkwijze voor te stellen voor burgerparticipatie bij ruimtelijke projecten gedurende de coronacrisis.