Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2020, 82659Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst sloopmelding Glindestraat 46 t/m 52 in Oldenzaal

Op 18 maart 2020 heeft de gemeente een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Glindestraat 46 t/m 52 in Oldenzaal. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 12480-2020. De melding betreft:

  • het slopen van woningen en verwijderen van asbesthoudend materiaal.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.