Gemeenteblad van Mill en Sint Hubert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertGemeenteblad 2020, 8097Beschikkingen | afhandelingGemeente Mill en Sint Hubert – Reguliere Omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een bijgebouw en het realiseren van een erker aan een woonhuis - Frederiksweg 34 te Mill

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor: het bouwen van een bijgebouw en het realiseren van een erker aan een woonhuis

(zaaknr.: Z/19/243849)

Locatie: Frederiksweg 34, 5451 GP Mill

Datum verzending: 8 januari 2020

 

U kunt de beschikking inzien gedurende zes weken na datum van verzending bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 

Binnen 6 weken na de dag van de verzenddatum van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert Postbus 7, 5360 AA Grave.

 

Gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.