Gemeenteblad van Mill en Sint Hubert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Mill en Sint HubertGemeenteblad 2020, 8091Beschikkingen | afhandelingGemeente Mill en Sint Hubert – Objectvergunning – verleend aan Publica Buitenreclame v.o.f. voor het plaatsen van reclameborden in gemeente Mill en Sint Hubert

 

Objectvergunning:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maakt bekend dat op grond van artikel 2:10 van de A.P.V. door de gemeente Mill en Sint Hubert een objectvergunning is verleend.

 

Voor : plaatsen reclameborden t.b.v. open dag Cita Verde College

Locatie : gemeente Mill en Sint Hubert

Datum : 18 januari 2020 tot en met 8 februari 2020

Datum verzending : 9 januari 2020

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na verzenddatum bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert een bezwaarschrift indienen. Het postadres is Postbus 7, 5360 AA Grave. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Degenen die bezwaar maken kunnen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch tevens verzoeken het besluit te schorsen. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van het bij ons ingediende bezwaarschrift. Het postadres van de Rechtbank Oost-Brabant is: Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.