Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2020, 78826Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verleende Drank- en horecavergunning, Plantsoenstraat 24c, Abbekerk, week 13

drank- en horecavergunning para-commercieel, ALC

met verzenddatum 19-03-2020

Beroep

Tijdens de eerder genoemde termijn kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) door:

 

 • 1.

  een belanghebbende die op tijd een zienswijze heeft ingediend;

 • 2.

  een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

 • 4.

  de redenen van het beroep.