Gemeenteblad van Nissewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardGemeenteblad 2020, 75383Plannen | ruimtelijkGemeente Nissewaard - Ontwerpbestemmingsplan Haasdijk 4 te Abbenbroek ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan

De gemeente Nissewaard bereidt een nieuw bestemmingsplan ‘Haasdijk 4 te Abbenbroek’ voor. In het bestemmingsplan wordt het bouwen van 2 woningen en de omzetting van een agrarische woning naar een reguliere woning mogelijk gemaakt.

Hogere waarden

Het ontwerp-bestemmingsplan maakt geluidgevoelige bestemmingen in de vorm van het wonen mogelijk. De geluidsbelasting op die bestemming voldoet niet aan de waarden zoals die zijn voorgeschreven in de Wet geluidhinder. Het gaat daarbij met name om wegverkeerslawaai van de Haasdijk. Onder voorwaarden is een hogere geluidsbelasting mogelijk. Hiertoe dient het concept ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied van het bestemmingsplan ‘Haasdijk 4 te Abbenbroek’ ligt aan de Haasdijk in Abbenbroek.

Het plangebied grenst aan de Haasdijk (noordwestkant/westkant) en ligt naast het plangebied van de woningbouwontwikkeling Kreken van Nibbeland te Zuidland (oostkant/zuidoostkant).

Planfase

Ontwerp.

Plannummer

NL.IMRO.1930.BPHaasdijk4-2001.

Inzage

U kunt het bestemmingsplan van 21 maart tot en met 1 mei 2020 inzien:

Reacties

U kunt tot en met 1 mei 2020 een reactie (zienswijze) indienen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

Een schriftelijke reactie stuurt u naar:

  • gemeente Nissewaard

  • het college van burgemeester en wethouders

  • Postbus 25

  • 3200 AA Spijkenisse.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken bij het team Stadsontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het bestemmingsplan of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op met het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer: 140181.