Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2020, 7536Overige overheidsinformatieAanvulling op actualisatie woonvisie d.d. 2 juli 2019

 

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op:

• het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november en 10 december 2019;

• de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 4 december 2019;

 

Besluit

1. Het aanhangsel met percentages voor de middenhuur per kern als bijlage van de actualisatie van de woonvisie d.d. 2 juli 2019 vast te stellen.

2. De duurzaamheidsparagraaf te handhaven.

3. De projectenlijst (projecten die vallen onder de oude Woonvisie) als volgt vast te stellen:

a. Veenkluit, Tienhoven;

b. Vechtoever Garsten Noord, Nigtevecht;

c. Harmonieplein, Maarssen;

d. Watertoren, Breukelen;

e. Zuilense Vecht, Maarssen;

f. Bisonspoor 1, Maarssenbroek;

h. Bisonspoor 322, Maarssenbroek.

4. Het besluit van 2 juli 2019, om geen doelgroepenverordening voor de gemeente Stichtse Vecht op te stellen, te herzien en het opstellen van een doelgroepenverordening alsnog te betrekken bij het uitvoeringsprogramma van de actualisatie van de woonvisie.

 

17 december 2019

Griffier Voorzitter