Gemeenteblad van Gulpen-Wittem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gulpen-WittemGemeenteblad 2020, 74683Overige overheidsinformatieGemeente Gulpen-Wittem - ontwerp omgevingsvergunning - brandveilig gebruik - Kampsweg 2, Gulpen

OMGEVINGSVERGUNNING

 

Locatie

Omschrijving

Datum ontvangst / datum bekendmaking

Rechtsmiddel en termijn

Ontwerp omgevingsvergunning

Kampsweg 2, 6271 PD Gulpen

Brandveilig gebruik

20 maart 2020

Zienswijze van 21 maart 2020 t/m 1 mei 2020

 

RECHTSMIDDELEN

 

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrum. Dat kan telefonisch via 14 043 of digitaal via www.gulpen-wittem.nl.