Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 68419Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’

Zaaknummer 126957

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, World Food Center, deelgebied C’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2019EDEO0001-0201, in Ede en de daarbij behorende stukken van donderdag 19 maart tot en met woensdag 29 april 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt op het voormalig kazerneterrein Maurits-zuid, ten oosten van de Frisokazerne. Met het plan wordt de realisatie van maximaal 7.500 m² aan bedrijfsbebouwing ten behoeve van het World Food Center mogelijk gemaakt.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u een schriftelijke zienswijze over het plan sturen aan de gemeenteraad, postbus 9022, 6710 HK Ede. Het indienen van een elektronische zienswijze, bijvoorbeeld per e-mail, is niet mogelijk. Voor meer informatie, of om uw zienswijze mondeling door te geven belt u Rob Doorakkers, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0318) 68 02 62.