Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 63554Plannen | ruimtelijkBestemmingsplan “Bestemmingsplan perceel tussen Pastoor van Winkelstraat 106 en 108”

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat de gemeenteraad het “Bestemmingsplan perceel tussen Pastoor van Winkelstraat 106 en 108” heeft vastgesteld. Hieronder leest u waar het plan overgaat, waar en wanneer u het kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren.

Het bestemmingsp lan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om drie woning te realiseren op het perceel tussen Pastoor van Winkelstraat 106 en 108 te Schaijk.

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Voor het bouwen van de woningen op deze locatie is het toestaan van een hogere waarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Burgemeester en wethouders hebben het besluit genomen om een hogere waarde vast te stellen.

Waar en wanneer kun u het bestemmingsplan en besluit hogere waarden bekijken ?

U kunt het bestemmingsplan en besluit hogere waarden van maandag 16 maart 2020 tot en met maandag 27 april 2020 bekijken. De stukken liggen gedurende openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis.

Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de landelijke voorziening: www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer IDN: NL.IMRO.1685.bpPastvwinkelstr-VG01.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 27 april 2020, beroep instellen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en tegen het besluit tot vaststelling hogere waarden. Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft ons besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Vragen?

Voor een toelichting of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail dolf.derks@landerd.nl.