Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 5852Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Deventerweg 7 Barneveld, interne verbouwing d.m.v. extra vloer

 

Zaaknummer 2019W2553

Voor de vermelde aanvragen vergt de behandeling meer tijd. Om deze reden wordt voor deze aanvragen de beslistermijn met zes weken verlengd.